Index head

Euroteam tilbyder assistance i forbindelse med kommunikation af informationer til/fra politiske institutioner - primært EU-institutioner.

Euroteam blev til som et spinn-out fra NP3 Reklamebureau (nu Recommended) i Århus i 1989.

I 1997 overtog vi det belgiske selskab European Service Network - ESN.

I dag er alle aktiviteterne samlet i ESN, og Euroteam fungerer udelukkende som holdingselskab.

De vigtigste aktivitetsområder er:

 • Kommunikationsstrategi og -planlægning
 • Konceptudvikling
 • Tekstudarbejdelse, redaktion og oversættelse
 • Layout og produktion
 • Video– og multimediaproduktioner
 • Technical Assistant Offices for EU-Kommissionen
 • Udstillinger og messer
 • Konferencer

Euroteam is offering its assistance within communication of information to/from political institutions - mainly European Institutions.

Euroteam was established as a spinn-out from NP3 Communications (now Recommended) in Aarhus in 1989.

I 1997 we acquired the Belgium company European Service Network - ESN.

Today all business activities are concentrated within ESN and Euroteam is a holding company only.

Main areas of business are:

 • Communication strategies and -plans
 • Concept development
 • Text creation, editorial work and translation
 • Layout and production
 • Video and multimedia production
 • Technical Assistant Offices for the EU-Commission
 • Exhibitions and trade fairs
 • Conferences

Euroteam A/S
Stenvadet 6
8240 Risskov

Tel.: 86 204 200


Euroteam A/S
Stenvadet 6
DK-8240 Risskov, Denmark

Tel.: +45 86 204 200